Teoriapölkyllä päähän

Fysiikka

Käsi ylös: kuinka moni tohtori on työnhaussa tai muissa ammatillisissa yhteyksissä saanut kuulla olevansa ”teoreetikko”? Olen ollut kerran työhaastattelussa, jossa haastattelija totesi minun hallitsevan tarvittavat tieto- ja viestintäteknologian sovellukset teoriassa hyvin. CV:stäni kävi jo tuolloin selkeästi ilmi, että olin pitänyt ryhmätyöympäristöjä ja julkaisualustoja yllä myös ihan käytännössä ja toteuttanut verkkosivuja (kuten nyt Tohtoriverkoston sivut) omin […]