Toimintakertomus 2022

Tohtoriverkosto ry:n toimintakertomus 

Yhdistys on käsitellyt toimintakertomuksen vuosikokouksessaan 31.3.2023.

Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset on pidetty seuraavasti: kevätkokous 8.4.2022 Teamsissa, jolloin valittiin myös hallitus kaksivuotiskaudelle 2022-23. Hallituksessa valittiin jatkamaan Miia Kosonen, puheenjohtaja, Camilla Magnusson, sihteeri, Juha Kämäräinen, rahastonhoitaja. Varajäseneksi valittiin Henri Karppinen. Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Minna Seistilä, varatoiminnantarkastajana Sirpa Turunen.

Henkilöjäsenten vuosimaksu on 30 euroa, josta työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset saavat 10 euroa alennusta. Kannatusjäsenmaksu on 100 euroa vuodessa. Yhdistyksellä on pankkitili Etelä-Karjalan Osuuspankissa ja taloushallinto hoidetaan Netvisor-järjestelmässä. Lisäksi yhdistys käyttää Skillhive-palvelua jäsenintrana.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli 1.1.2022 kaikkiaan 169 jäsentä ja 31.12.2022 yhdistyksessä oli 199 jäsentä, eli muutosta vuodessa oli +30 jäsentä (edellisvuosi +67).

Runsas neljäsosa jäsenistä on väitöskirjan tekijöitä, noin kymmenesosa Tohtoriverkoston toiminnasta muuten kiinnostuneita (uraohjaajia, yrittäjiä jne.), ja loput tohtoreita monipuolisesti eri tieteenaloilta. Väitöskirjaa tekevien jäsenten osuus on hienoisessa kasvusuunnassa.

Yhdistyksestä erosi 19 jäsentä, osa omasta pyynnöstään mm. parantuneen työllisyystilanteen tai heikentyneen taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi 15 jäsentä ei kehotuksista huolimatta maksanut jäsenmaksua ja heidät poistettiin jäsenrekisteristä, sillä jäsenmaksun maksaminen on edellytys koulutuksiin ja Skillhive-tietopankkiimme mukaan pääsemiseksi.

Koulutukset ja tapahtumat on koronapandemian jälkimainingeissa pidetty pääosin verkossa. Etuna on laaja valtakunnallinen tavoittavuus ja matala kynnys osallistua. Muutamia jäseniä on osallistunut koulutuksiin myös muualta Euroopasta (kansainväliset tutkijavaihdot, muut työtehtävät ulkomailla).

Vuoden 2022 aikana järjestettiin kuitenkin myös ensimmäiset kolme livetapahtumaa yhdistyksen olemassaoloaikana: Dosentit-teatteriretki 14.5., Turun Akateeminen vartti 2 -teatteriretki 22.10. sekä kirjoitusretriitti Hangossa 2.9. Kaikki tapahtumat olivat palautteen perusteella erittäin onnistuneita.

Yhdistys on tavoitteidensa mukaisesti tukenut jäseniään järjestämällä koulutusta muun muassa työnhaun, uramuutosten, kirjoittamisen ja asiantuntijuuden markkinoinnin tueksi.

Vuoden 2022 aikana järjestettiin seuraavat jäsenille maksuttomat koulutukset.

  • Timanttinen CV 17.3. ja 7.4. (12 osallistujaa)
  • Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa 20.4. (14 osallistujaa)
  • Onnistu työhaastattelussa 5.5. (5 osallistujaa)
  • Kuinka saada tietokirja julkaistua, 4.5. ja 12.5. (29 ja 19 osallistujaa)
  • Kirjoitusretriitit verkossa 18.2., 17.6. ja 25.11. (9, 10 ja 8 osallistujaa)
  • Live-kirjoitusretriitti Hangossa 2.9. (10 osallistujaa)
  • Infografiikan alkeet 11.10. (20 osallistujaa)
  • Digitaaliset urakyvykkyydet, 3-osainen koulutussarja, akateeminen asiantuntijuus 23.8., työstä palautuminen 29.9., kyberturvallisuus 8.11., (16, 24 ja 6 osallistujaa Tohtoriverkostosta, lisäksi osallistujia YKAsta ja Loimusta)

 

Yhdistys on tehnyt koulutusyhteistyötä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ja Loimu ry:n kanssa järjestämällä yhteisen Digitaaliset urakyvykkyydet -koulutussarjan syksyllä 2022. Ensimmäinen osa keskittyi akateemisen asiantuntijuuden muuttumiseen, toinen työstä palautumiseen ja kolmas kyberturvallisuuteen.

Skillhive-demoja tai epävirallisia kahvitilaisuuksia ei vuonna 2022 järjestetty. Turun seudun tohtoriverkostolaiset ovat kuitenkin järjestäneet muutamia tutustumis- ja kahvitapaamisia, joita organisoidaan vertaisperiaatteella Skillhive-parvessa. Kokonaan omakustanteinen oli myös lokakuun Akateeminen vartti 2 -teatteriretki Turussa.

Koulutustarpeita ei kartoitettu erillisillä jäsenkyselyillä. Toiveita ja ideoita on ollut mahdollista esittää Skillhiven “Ideoita tapahtumiin ja koulutuksiin” -parvessa, jota jäsenet ovat myös hyödyntäneet.

Yhdistys on ollut sosiaalisessa mediassa aktiivinen jakamalla toiminnasta tietoa erityisesti Twitterissä ja LinkedIn-ryhmässä. Syksyllä 2022 #tohtoriverkosto-tunnistetta ryhdyttiin käyttämään myös Mastodonissa, jonne on Suomessa siirtynyt muutamia tuhansia Twitterin käyttäjiä. Ajankohtaisista asioista tiedotetaan yhdistyksen jäsenille ensisijaisesti postituslistan kautta sekä Skillhiveä hyödyntäen.

Taloudellinen toiminta ja asema

Yhdistyksen taloudellinen asema on ollut vuoden 2022 aikana hyvä. Jäsenmaksujen turvin on voitu laajentaa koulutustarjontaa.

Kuluja yhdistykselle on tullut koulutusostoista ja osin myös live-tapahtumien järjestelyistä. Budjetoidusta poiketen tilauskoulutuksia ei vuoden 2022 aikana toteutunut ainuttakaan, eikä yhdistyksellä ole ollut muita tulonlähteitä kuin jäsenmaksut.

Vuosibudjettiarviossa eivät olleet mukana uunituoreen tapahtuman järjestelyihin osallistuminen sponsorina sekä hyväntekeväisyys. Yhdistyksen taloudellinen tilanne antoi näihin kuitenkin mahdollisuuden edellisten tilikausien ylijäämien  vuoksi. Huhtikuussa 2022 yhdistys tuki Ukrainan sodan uhreja Punaisen Ristin kautta 500 euron lahjoituksella.

16.-18.12. järjestettiin historian ensimmäinen Tohtoriristeily, jonka ideoi ja suunnitteli syksyn 2022 aikana Antti Martikkala Tampereen yliopistosta. Ajatus Tohtoriristeilystä ja tutkijoiden vertaistuesta on erityisen kannatettava, koska samalla asialla on myös Tohtoriverkosto ry. Yhdistyksen hallitus päätti tukea tapahtuman järjestelyjä sponsoripaketilla sekä kattamalla Tohtoriverkosto ry:n edustajan matkakulut sisältäen yhdistyksen esittelyn osana ohjelmaa. Tohtoriristeilyn valmistelujen yhteydessä yhdistykselle tilattiin myös neljä Tohtoriverkoston ajantasaisella logolla varustettua t-paitaa Paitashopista.

Muut kulut muodostuivat web-hotellista/verkkosivuista sekä pankin ja taloushallinnon järjestelmän palvelumaksuista.

Tilinpäätös on -2130 euroa alijäämäinen.